Loyalty Begeleiding

Loyalty Begeleiding is een kleinschalige zorgaanbieder die ambulante begeleiding aanbiedt aan mensen die hulpvragen hebben op diverse levensgebieden.

Businesswoman at meeting

Individuele begeleiding

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Wet langdurige zorg (WLZ)biedt Loyalty Begeleiding aan kwetsbare mensen. Het doel is dat de cliënt na de begeleiding zijn zelfredzaamheid heeft vergroot.

Meeting

Jeugdhulp

Loyalty Begeleiding biedt begeleiding aan jongeren. Hierbij kan je denken aan hulp op het gebied van school.

Wil je iemand aanmelden?

Wij kijken naar wat iemand nodig heeft want elke persoon is uniek. Wij proberen aan te sluiten bij de leefwereld van de client. De klik moet er zijn om goed samen te kunnen werken.

Hulpverleners met een ruime ervaring

De hulpverleners van Loyalty Begeleiding hebben ruime ervaring in het ambulante werk. Zij denken out of te box en gaan outreachend te werk. Flexibiliteit hebben ons begeleiders zeker. Ons begeleiders zijn ervaringsdeskundigen met betrekking tot het straatleven. Zij weten hoe het gaat op straat en weten wat er nodig is om uit de problemen te komen.

Maatwerk staat centraal bij Loyalty Begeleiding. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft want elke persoon is uniek. Wij proberen aan te sluiten bij de leefwereld van de client. De klik moet er zijn om goed samen te kunnen werken. Zoveel proberen om de zelfredzaamheid van de client te vergoten, maar ook overnemen wanneer de client overvraagd is.

Business meeting

Ons zorgaanbod

Individuele begeleiding:

Wij bieden vanuit de WMO en WLZ begeleiding aan kwetsbare mensen. Het doel is dat de cliënt na de begeleiding zijn zelfredzaamheid heeft vergroot. In de beginfase zal er intensief samengewerkt worden tussen de cliënt en de begeleider. Wanneer de cliënt stabiel genoeg is zal er vaardigheden geleerd worden waardoor de cliënt zelf zijn zaken kan regelen. Een voorbeeld van zelfredzaamheid is dat een cliënt zelf zijn financiën kan beheren. Op andere levensgebieden bieden wij ook begeleiding aan zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale netwerk en gedragsverandering.

Jeugdhulp

Loyalty biedt begeleiding aan jongeren op verschillende levensgebieden. Hierbij kan je denken aan hulp op het gebied van school. Samen met de docent kijken wij waarbij een jongere hulp nodig heeft, zodat hij/zij een diploma kan halen. Ook in de thuissituatie kunnen wij begeleiding bieden wanneer het thuis niet goed gaat. Wij gaan dan het gesprek aan met ouders en kijken samen wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat de thuissituatie stabiel wordt. Een plan maken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Wij kijken naar wie iemand is en wat voor traject de jongere nodig hebben. Zo kunnen wij maatwerk bieden. Het zoeken naar een hobby, baan of een dagbesteding hoort ook bij ons traject. Wij hebben contact met werkgevers die ervoor openstaan om jongeren een baan aan te bieden. Samen met begeleiding gaan sporten is ook een voorbeeld van wat er gedaan kan worden.

Confident smart women entrepreneurs working

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die vaak gesteld worden. Als er een vraag niet tussen staat, dan kunt u altijd contact opnemen met Loyalty Begeleiding.

Wij kunnen helpen op verschillende levensgebieden zoals financiën, dagbesteding, huisvesting, geestelijke gezondheid en vrijetijdsbesteding.

De aanvraag van de WMO verloopt via de gemeente en de aanvraag van een WLZ-indicatie verloopt via het zorgkantoor. Een aanvraag voor de jeugdhulp kan via school of jeugdinstelling lopen.

Er wordt gekeken naar welke begeleider bij iemand past.

Vanuit de WMO moet er een eigen bijdrage betaald worden. Als je begeleiding krijgt vanuit de WLZ of jeugdhulp, dan is dat niet nodig. Alle aanvragen lopen middels PBG omdat Loyalty Begeleiding nog niet is
gecontracteerd door een gemeente.

Maak een afspraak

Wij zullen de aanmeldingen zo snel mogelijk in behandeling nemen. Op korte termijn zullen wij een intakegesprek plannen. Na het intakegesprek zal de begeleiding starten. Als je vooraf een casus wil bespreken, kan er altijd telefonisch contact worden opgenomen met Loyalty Begeleiding.

Onze partners